Описание

CS 55F е течаща замазка на калциево – сулфатна основа, фабрично произведена и лабораторно контролирана, съгласно БДС EN 13813, за вътрешно приложение. Продуктът е разработен специално за машинно полагане като саморазливна подова замазка с дебелина от 30 mm - 55 mm, възможно е и ръчно полагане.

CS 55F е течаща замазка за интериорно жилищно и административно строителство (хотели, болници, офис помещения и др.) като свързана замазка, замазка върху разделителен слой и плаваща замазка. Поради отличната си топлопроводимост този продукт е идеален за подови отопления. Продуктът не е подходящ за мокри помещения.

Технически данни

Клас
CА-С20-F5
Зърнометричен състав
до 3mm
Необходимо количество вода
20%
Якост на свързване
≥1 N/mm²
Якост на огъване
≥5 N/mm²
Якост на натиск
≥20 N/mm²
pH стойност
≥7
Реакция на огън
Клас А1

Документи

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Отлична топлопроводимост
  • Лесна обработваемост
  • Минимална свиваемост
  • Идеална гладкост
  • Бързо изсъхване

РАЗХОДНА НОРМА

Ориентировъчен разход: 18 kg/m² при 10 mm дебелина

ОПАКОВКА
  • Хартиени торби с полиетиленова защита от влага.
  • Тегло на опаковката 30 kg ± 1,5%.
  • Палет от 40 торби – 1 200 kg
  • В насипно състояние – силоз с вместимост 20-22 m³

Референтни продукти